PROSPAN-yskänsiirappi

Vaikuttavat aineet: jauhettu IVY-KUIVAUTE 5-7,5:1 ETANOLI 30 % W/W
elintarvikkeet, jotka aiheuttavat ekseeman puhkeamisen

PDF-vaihtoehdot: Näytä koko näyttö Lataa PDF

PDF Transkriptio

Yhteinen tekninen asiakirja
Prospan-siirappi THR 35693/0001
Lääkeaine: Ivy lehtien kuivauute
1.3.1 Pakkausseloste

Moduuli 1

Sivu 5/8

Moduuli 1.3.1 Pakkausseloste
Prospan® yskänsiirappi
Ivy lehtiuute
Potilaslehtinen
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeitä tietoja:
sinä. Tämä lääke on saatavilla ilman reseptiä. Tarvitset kuitenkin edelleen
käytä Prospan®-yskäsiirappia ohjeiden mukaisesti saadaksesi siitä parhaat tulokset.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Sinun on ehkä luettava se uudelleen.
• Kysy apteekista, jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja.
• Ota yhteyttä lääkäriin tai pätevään terveydenhuollon ammattihenkilöön, jos sinulla on oireita
pahenevat tai eivät parane 7 päivän kuluttua.
• Jos jokin haittavaikutuksista on vakava tai jos havaitset sellaisia ​​haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu kohdassa
kerro tästä pakkausselosteesta lääkärillesi tai apteekkiin.

Mitä tässä esitteessä on:
1. Mitä Prospan® yskäsiirappi on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Prospan® yskäsiirappia
3. Miten Prospan®-yskäsiirappia otetaan
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Prospan®-yskänsiirapin säilyttäminen
6. Lisätietoja

1. MITÄ PROSPAN® ysKÄSIIRAPPI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Tämä tuote on perinteinen kasviperäinen lääkevalmiste, joka sisältää muratinlehtiuutetta.
Se on perinteinen kasviperäinen lääkevalmiste, jota käytetään lievittämään rintakehään liittyvää yskää
flunssa perustuu vain perinteiseen käyttöön.

2. ENNEN KUIN OTAT PROSPAN® YSKÄSIIRAPPIA
Älä ota Prospan®-yskäsiirappia
• jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle, muratin lehdelle tai jollekin apuaineelle
Prospan®-yskänsiirappi (katso kohta 6).
• jos olet alle 12-vuotias

Keskustele lääkärisi tai pätevän terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista, jos
• sinulla on gastriitti (vatsan limakalvon tulehdus) tai mahahaava (vatsahaava)

ENGELHARD Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Saksa

Moduuli 1

Yhteinen tekninen asiakirja
Prospan-siirappi THR 35693/0001
Lääkeaine: Ivy lehtien kuivauute
1.3.1 Pakkausseloste

Sivu 6/8

• käytät jo yskimistä estävää lääkettä, kuten kodeiinia tai dekstrometorfaania.
• Jos sinulla on hengitysvaikeuksia, kuumetta tai veristä limaa, ota yhteys lääkäriin tai pätevään
terveydenhuollon ammattilainen.
Muiden lääkkeiden ottaminen
Prospan®-yskäsiirapin vaikutuksia muihin lääkkeisiin ei ole tutkittu
suoritettu. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeet, mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet.
Raskaus ja imetys:
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Tämän tuotteen turvallisuus
raskauden ja imetyksen aikana ei ole varmistettu, joten tämän tuotteen käyttö raskauden ja imetyksen aikana
raskautta ja imetystä ei suositella.
Tärkeää tietoa joistakin Prospan®-yskänsiirapin aineosista:
Tämä lääke sisältää sorbitolia. Katso kohta 6.
Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, ota yhteyttä lääkäriisi
ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN PROSPAN YSKÄSIIRAPPIA OTETAAN
Vain suun kautta käytettäväksi.
Ota Prospan®-yskäsiirappia aina juuri tässä pakkausselosteessa kuvatulla tavalla.
Älä ylitä ilmoitettua annosta.
Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma. Ravista pulloa hyvin joka kerta
ennen käyttöä.
Tavallinen annos on:
Ikä
Aikuiset, vanhukset, 12-vuotiaat lapset ja
yli

Annos
5 ml kolme kertaa päivässä

Ota tämä tuote mukana toimitetulla mittakupilla.
Ota yksi annos aamulla, keskipäivällä ja illalla.
Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi alle 12-vuotiaille lapsille.
Ota yhteys lääkäriisi tai pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen, jos oireesi pahenevat tai jos oireita ilmenee
jatkuu tuotteen käytön jälkeen 7 päivää, jos ilmenee hengenahdistusta, kuumetta tai veristä limaa, jos sivussa
kohdassa 4 luetellut vaikutukset muuttuvat vakaviksi tai jos ilmenee sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu kohdassa 4.
Käytön kesto
Tuotetta ei saa käyttää kauempaa kuin 2 viikkoa.
Jos otat enemmän Prospan®-yskäsiirappia kuin sinun pitäisi

ENGELHARD Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Saksa

Yhteinen tekninen asiakirja
Prospan-siirappi THR 35693/0001
Lääkeaine: Ivy lehtien kuivauute
1.3.1 Pakkausseloste

Moduuli 1

Sivu 7/8

Jos otat enemmän kuin suositeltu annos (yli kolme kertaa vuorokausiannos), saatat
pahoinvointia, ripulia, oksentelua tai kiihtyneisyyttä. Keskustele tässä tapauksessa lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa
tai pätevä terveydenhuollon ammattilainen ja ota tämä pakkausseloste mukaasi.
Jos unohdat ottaa tämän tuotteen
Älä ota kaksinkertaista annosta, vaan jatka tavanomaisen annoksen ottamista tavalliseen aikaan.
Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai
pätevä terveydenhuollon ammattilainen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikilla lääkkeillä, tällä valmisteella voi olla haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saa.
Ne on lueteltu alla.
Allergiset reaktiot, kuten ihottuma, punainen kutiseva iho ja hengenahdistus; ruoansulatuskanavan häiriöt
pahoinvointia, oksentelua ja ripulia on raportoitu. Voi olla laksatiivinen vaikutus johtuen
ainesosa sorbitolia.
Taajuus ei ole tiedossa.
Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin tai pätevälle terveydenhuollon ammattilaiselle. Tämä
sisältää kaikki mahdolliset sivuvaikutukset, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa sivuvaikutuksista suoraan
kansalliseen raportointijärjestelmään Internetin kautta osoitteessa www.mhra.gov.uk/yellowcard. Vaihtoehtoisesti sinä
voit saada paperisen keltaisen kortin lomakkeen yleislääkärisi vastaanotosta tai apteekista tai soittaa maksuttomaan numeroon 0808 100
3352 (saatavilla maanantaista perjantaihin klo 10–14).

5. PROSPAN®-YSKÄSIIRAPIN SÄILYTTÄMINEN
Pidä kaikki lääkkeet poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
Älä käytä Prospan®-yskäsiirappia pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen
EXP. Viimeinen käyttöpäivä viittaa kyseisen kuukauden viimeiseen päivään.
Pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen tuote on käytettävä 3 kuukauden kuluessa.

6. LISÄTIEDOT
Tämä tuote on perinteinen kasviperäinen lääkevalmiste
joka sisältää muratin lehtiuutetta.
Vaikuttava aine: Jokainen 5 ml siirappia sisältää 35 mg muratin lehden (Hedera) uutetta (kuivauutteena)
helix L.) (5 - 7,5 : 1).
Uuttoliuotin: etanoli 30 % w/w.

ENGELHARD Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Saksa

Moduuli 1

Yhteinen tekninen asiakirja
Prospan-siirappi THR 35693/0001
Lääkeaine: Ivy lehtien kuivauute
1.3.1 Pakkausseloste

Sivu 8/8

Tämä tuote sisältää myös seuraavat ainesosat:
kaliumsorbaatti
Vedetön sitruunahappo
Ksantaanikumi
Kirsikan maku
Nestemäinen sorbitoli 70 % (kiteytyy)
Puhdistettua vettä.
Jokainen 5 ml siirappia sisältää 1926 mg sorbitolia.
Prospan®-yskäsiirappi on vaaleanruskea, hieman samea siirappi. Se sisältää aktiivisena aineena kasviuutetta
ainesosa ja sen väri ja maku voivat siksi toisinaan vaihdella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta
valmisteen laatu.
Jokainen pakkaus sisältää 100 tai 200 ml siirappia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista, miten
hävitä tarpeettomat lääkkeet. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

Rekisteröinnin haltija ja tuotteen valmistaja:
ENGELHARD Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden, Saksa
Puhelin: +49 (0) 6101 539-300
Sähköposti: info@engelhard.de
Perinteinen yrttirekisterinumero: THR 35693/0001
Sokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää XPIL-palveluita osoitteessa http://xpil.medicines.org.uk/.
Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, ota yhteyttä:
ENGELHARD Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
D-61138 Niederdorfelden, Saksa
Puhelin: +49 (0) 6101 539-300
Sähköposti: info@engelhard.de
Tämä esite on laadittu 06/2015.

Huomaa:

fonttityyppi: Frutiger 77 Black, Frutiger 67 bold condensed, Frutiger 47 light condensed, Frutiger
47 kevyt tiivistetty kursiivi
Fonttikoko:
teksti: 9 pistettä, 10,5 pistettä riviväliä
otsikot: 10,5 pistettä; 13 pistettä, 32 pistettä

ENGELHARD Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Saksa

+ Laajenna TranskriptioLisätietoa

Ota aina yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaan varmistaaksesi, että tällä sivulla näkyvät tiedot koskevat henkilökohtaisia ​​olosuhteitasi.

toimiiko penis pumppu todella